Shipping policy

Почитувани корисници Ви благодариме за посетата на нашата веб страна.
Ви го приложуваме начинот на испорака кој го нуди Елинг.
Со цел Вашите нарачки да стигнат безбедно склучивме договор со неколку реномирани компании за испорака на пратки во нашата земја. На овој начин нудиме избор за испорака кој одговара на поставените услови и можности.

 

ДОСТАПНИ НАЧИНИ НА ИСПОРАКА:

 • DHL Реномирана компанија за експресна испорака на пратки во Македонија и надвор од Македонијa.
  Приоритет: меѓународна испорака
 • TNT Реномирана компанија за експресна испорака на пратки надвор од Македонијa.
  Приоритет: меѓународна испорака
 • KУРИР Лиценцирана компанија за испорака на пратки во внатрешниот сообраќaj.
  Приоритет: испорака низ Македонија
 • ЕМЅ-БРЗА ПОШТА Сервис што го следи забрзувањето на светот и овозможува испораки до секоја точка од планетата за најкус можен рок.
  Приоритет: меѓународна и испорака низ Македонија
 • КOEX Професионална компанија, специјализирана за испорака на пратки во Косово, од врата до врата, 24h.
  Приоритет: испорака низ Косово

 

Цени за испорака:

Тековниот ценовник за испорака на Вашите пратки е:

За испорака со Курир

ТежинаЦена(денари)
(Kg) Скопје Македонија
0÷1 80.00 120.00
1.01÷5 110.00 130.00
5.01÷30 180.00
5.01÷10 140.00
10.01÷20 160.00
20.01÷30 180.00
30.01÷40 200.00


За испорака со DHL

ТежинаЦена
(Kg) Македонија
0÷5 250.00 ден.
5.01÷15 370.00 ден.
15.01÷30 530.00 ден.
(Kg) Глобално, цел свет
0÷2 25.00 EUR
2.01÷2.5 26.50 EUR
+ add 0.5 kg + 1.50 EUR

 

За испорака со TNT

ТежинаЦена
(Kg) Глобално, цел свет
0÷2 20.00 EUR
2.01÷2.5 21.50 EUR
+ add 0.5 kg +1.50 EUR


За испорака со КОЕХ

ТежинаЦена
(Kg) Косово
0÷1 3.00 EUR
1.01÷5 3.50 EUR
5.01÷10 4.50 EUR
10.01÷20 6.00 EUR
20.01÷30 8.00 EUR

 

Испорака на пратките ќе биде извршена на адреса која Вие ја имате наведено како адреса на испорака. Затоа, внесете точна и потполна адреса вклучително и поштенскиот код на Вашата адреса! Елинг не одговара за грешките кои би настанале заради непотполна адреса внесена од Ваша страна, трошоците направени по овој основ се на Ваша сметка.
Испорака на пратката ќе биде извршена во најбрз можен рок, вообичаено во наредните 24h од превземањето на пратката од страна на добавувачот. Доколку направите нарачка во Сабота после 16h истата ќе Ви биде испорачана во рок од 72 часа. а доколку нарачката е направена во Сабота пред 16h истата ќе биде испорачана во рок од 48 часа. Откако ќе Ви биде доставена Ваша должност е да ги потпишете потребните документи кои ќе Ви ги достави добавувачот. Со тоа потврдувате дека пратката е примена од Ваша страна.
Доколку има доцнење на испораката Елинг не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.
Во случај, кога купувачот не е дома и не е достапен за исполнување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или нема обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, Елинг се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката. Елинг превзема обврска навремено да Ве извести доколку не е во можност да се реализира испораката на Вашата нарачка на телефонскиот број кој е оставен како телефон за контакт.

 

Услови за квалификувана нарачка за Бесплатна испорака

Врз основа на вредноста на Вашата кошничка може да добиете одредени попусти во вид на бесплатна испорака на Вашата нарачка за кои навремено ќе бидете известени. Тековните услови за квалификувана нарачка за Бесплатна испорака се:

 1. За Македонија и Скопје:

  Скопје Вредност на кошничка > од:

  Тежина Цена (ден.)
  (Kg) испорака со Курир
  0÷1 800.00
  1.01÷5 1,100.00
  5.01÷30 1,800.00
  (Kg) испорака со DHL
  0÷5 2,500.00
  5.01÷15 3,700.00
  15.01÷30 5,300.00

   

  Македонија Вредност на кошничка > од:

  Тежина Цена (ден.)
  (Kg) испорака со Курир
  0÷1 1,200.00
  1.01÷5 1,300.00
  5.01÷10 1,400.00
  10.01÷20 1,600.00
  20.01÷30 1,800.00
  30.01÷40 2,000.00
  (Kg) испорака со DHL
  0÷5 2,500.00
  5.01÷15 3,700.00
  15.01÷30 5,300.00

  * пр. квалификувана нарачка за Бесплатна испорака низ Македонија е: ако кошничката има вредност 1,300.00ден и тежината на пратката е 0.9 kg

 2. Глобално низ цел свет (без Македонија и Косово):

  Глобално Вредност на кошничка > од:

  Тежина Цена (EUR)
  (Kg) испорака со DHL испорака со TNT
  0÷2 250.00 200.00
  2.01÷2.5 265.00 215.00
  2.51÷3 280.00 230.00

  * пр. за квалификувана нарачка за Бесплатна испорака низ светот со TNT: ако кошничката има вредност 205.00 eur и тежината на пратката е 1.7 kg

 3. за Косово:

  Глобално Вредност на кошничка > од:

  Тежина Цена (EUR)
  (Kg) испорака со KOEX
  0÷1 30.00
  1.01÷5 35.00
  5.01÷10 45.00
  10.01÷20 60.00

  * пр. квалификувана нарачка за Бесплатна испорака низ Косово е: ако кошничката има вредност 31.00 eur и тежината на пратката е 0.9 kg

Цени и корекции на цени

Цените се согласно нашиот тековен договор со компаниите. Елинг го задржува правото за нивна промена и се оградува од грешки во цените кои се ненамерно направени.
*Информациите содржани во оваа Политика се предмет на промена од време на време, без претходна најава.